Vier uur durende inspectie in gevangenis van Vorst

Vier uur durende inspectie in gevangenis van Vorst

De gevangenis van Vorst is donderdagnamiddag onderworpen aan een vier uur durende inspectie van Brusselse brandweer, de gemeentelijke dienst openbare werken, de Regie der Gebouwen en vertegenwoordigers van het kabinet Justitie. Dat heeft Marc-Jean Ghyssels, burgemeester van Vorst, meegedeeld. De burgemeester had zelf het initiatief tot de inspectie genomen nadat hij verwittigd werd door de toezichtscommissie van de gevangenis van Vorst. Er werden ook extra documenten opgevraagd, met name over de elektrische installaties, bij de Regie der Gebouwen en bij de minister van Justitie.

De dienst openbare werken zal volgende week al een eerste keer terugkeren naar de gevangenis. Het rapport van de gevangenis wordt later verwacht. De technische informatie die daarmee zal worden verkregen, zullen toelaten om de huidige staat van de gebouwen te analyseren en te bekijken welke risico's de bezoekers, gevangenen, advocaten en het personeel lopen.

Ghyssels zal dan ook rekening houden met de mogelijkheid om de gevangenis te sluiten. "De moeilijkheid is om de pro's en de contra's tegen elkaar af te wegen en te bekijken welke oplossingen er zijn in een zeer moeilijke situatie. Maar ik zou mogelijk verplicht kunnen worden om radicale maatregelen te nemen, aangezien ik mijn verantwoordelijkheid neem, zeker van zodra men mij bevestigt dat de situatie gevaarlijk is."

Indien de burgemeester beslist om de gevangenis te laten sluiten, kan de regering nog een beroep indienen bij de Raad van State.

bron: Belga