"Vier op de tien Vlaamse kmo's verwachten economisch positief 2020"

"Vier op de tien Vlaamse kmo's verwachten economisch positief 2020"

Van de Vlaamse kmo's verwacht 43 procent dat het nieuwe jaar op economisch vlak positief tot heel positief wordt. Dat blijkt uit de kmo-barometer van ondernemersorganisatie Unizo voor het vierde kwartaal van 2019. Van de ondervraagde kmo's oordeelt 43 procent dat 2020 op economisch vlak positief tot heel positief wordt. Die groep is groter dan de ondernemers die een negatief tot erg negatief jaar verwachten (18 procent), terwijl 39 procent "neutraal" staat tegenover 2020. "Hiermee worden de eerder negatieve signalen en verwachtingen, vanuit de hoek van de grotere ondernemingen, toch in belangrijke mate genuanceerd", oordeelt Unizo. "Blijkbaar zijn kmo's momenteel positiever gestemd over hun toekomst dan grote ondernemingen."

Unizo noemt de kmo-barometer de "conjunctuurindicator voor de Vlaamse kmo". Voor de barometer vulden 733 ondernemers uit diverse sectoren de bevraging in. De barometer is het gemiddelde van negen deelindexen. Waarden boven 100 wijzen op een positief evoluerende conjunctuur, waarden onder 100 op een negatieve. In het vierde kwartaal van 2019 komt de barometer op een score van 100,4.

Ten opzichte van het derde kwartaal van 2019 ziet Unizo een opflakkering in de kmo-barometer, "wat zeldzaam is". "Over het afgelopen decennium gebeurde het slechts twee maal dat het vierde kwartaal positiever scoorde dan het derde", aldus de ondernemersorganisatie. Het jaargemiddelde eindigt op 100,6, wat minder is dan in 2018 (101,3) en 2017 (101,2). In 2016 was er hetzelfde gemiddelde.

Zo goed als alle deelindexen gaan er dit kwartaal op vooruit: tevredenheid over het eigen bedrijf, tevredenheid over de economie in het algemeen, actueel en toekomstig werkvolume, actuele en toekomstige financiële situatie en ten slotte ook toekomstig personeelsbestand. Enkel de deelindexen problematische betalingen en actueel personeelsbestand dalen.

bron: Belga