Vier op de tien Europese bomen zijn bedreigd

Vier op de tien Europese bomen zijn bedreigd

De organisatie uit Zwitserland heeft zo'n 454 boomsoorten op Europese bodem onderzocht, 42% daarvan zijn met uitsterven bedreigd. Van de 265 endemische soorten, die alleen in Europa groeien, wordt 58% ernstig bedreigd.

Ecologie en economie

Volgens het rapport staan de bomen onder druk door overmatige houtkap, stedelijke ontwikkeling en invasieve plagen en planten. Craig Hilton-Taylor, het hoofd van de eenheid die de rode lijst samenstelt, zegt dat natuurbeschermers en de Europese Unie zich zorgen moeten beginnen maken. "Bomen zijn essentieel voor het leven op aarde en Europese bomen in al hun diversiteit zijn een bron van voedsel en onderdak voor talloze diersoorten, zoals vogels en eekhoorns. Bovendien spelen ze een belangrijke economische rol", aldus Hilton-Taylor. Ook ziekten, ontbossing, veeteelt, veranderingen in het ecosysteem, bosbranden en toerisme dragen bij aan die druk, aldus het IUCN.

Tot de bedreigde soorten behoren de paardenkastanje, de wilde lijsterbes, en de Krimlijsterbes. De paardenkastanje wordt beschadigd door de bladmot, die zich van de Balkan naar de rest van Europa heeft verspreid.