Verzoeningsvergadering vindt (nog) geen oplossing voor sociaal conflict bij CommScope

Op het federaal ministerie van Werk is woensdagavond na bijna 12 uur overleggen de verzoeningsvergadering over het sociaal conflict bij CommScope in Kessel-Lo nog steeds aan de gang. Bij het bedrijf wordt nu al negen dagen door het overgrote deel van de arbeiders gestaakt tegen het ontslag van de hoofdafgevaardigde van het ACV. Volgens een bron binnen de syndicale onderhandelaars is er nog geen akkoord en is het onduidelijk of dit woensdagavond nog kan worden bereikt. Volgens de vakbonden motiveert de directie het ontslag van de ACV-hoofdafgevaardigde met klachten over diens beledigend gedrag op de werkvloer, maar is diens militant syndicaal optreden in de onderneming de echte reden. Ze eisen dan ook de intrekking van het ontslag, maar daar wil de directie niet op ingaan. De vakbonden bestempelen het ontslag als "een gevaarlijk precedent".

Bij CommScope, een leverancier van telecommunicatieapparatuur, werken ongeveer 560 mensen, van wie zowat 270 arbeiders. Ondanks het feit dat de staking nu al negen dagen duurt, blijft het aantal arbeiders dat aan het werk is volgens de vakbonden nog steeds beperkt tot enkele tientallen. Een achttal andere metaalondernemingen uit het arrondissement Leuven beloofde maandag solidariteitsacties te gaan voeren. Wat die precies inhouden is nog onduidelijk.

bron: Belga