"Verwijdering asbest viaduct Vilvoorde zal kostelijke zaak zijn"

"Verwijdering asbest viaduct Vilvoorde zal kostelijke zaak zijn"

Volgens Vlaams minister Ben Weyts kan er in 2020 gestart worden met de verwijdering van het asbest op het viaduct van Vilvoorde. In antwoord op een schriftelijke vraag van Joris Vandenbroucke (sp.a) waarschuwt hij echter dat deze sanering veel geld zal kosten. Omdat het asbest zich momenteel in gebonden staat bevindt, is het risico voor de volksgezondheid laag. Het is al langer geweten dat er zich asbest bevindt op het viaduct van Vilvoorde, meer bepaald in de brandwerende coating op het metalen gedeelte van het viaduct, en dit zowel aan de binnen- als de buitenkant. Vermits het risico voor de volksgezondheid laag is, dient de asbestverwijdering volgens de minister niet onmiddellijk te gebeuren. Hij verwijst hierbij naar de gebonden staat van het asbest en het feit dat bij luchtmetingen geen asbestvezels werden gedetecteerd.

"De verwijdering zal gecontroleerd en in onderdruk in een afgesloten ruimte moeten gebeuren wat gezien de moeilijke bereikbaarheid van de externe schil op het viaduct kostelijk zal zijn. De sanering zal samen met de verstevigingswerken ter hoogte van het viaduct worden uitgevoerd. Er zal versneld worden ingezet op deze werken om hier in 2020 mee te kunnen starten. Kostprijs en duurtijd van de werken zijn nog niet bepaald. Op de plannen voor de herinrichting van de ring hebben deze werken geen invloed", aldus de minister.

bron: Belga