Verwarring over het graf van Sinterklaas

Verwarring over het graf van Sinterklaas

De archeologen hebben met digitale technologie een grafkelder gevonden onder de de Sint-Nicolaaskerk in Demre, in de provincie Antalya. Ze willen die nu openbreken, maar daarvoor moeten ze de honderden mozaïeksteentjes die erop liggen een voor een weghalen. De onderzoekers vermoeden dat Sint-Nicolaas, bij ons beter bekend als Sinterklaas, daar begraven is. Dat is niet onmogelijk. De heilige was immers bisschop in Myra, het huidige Demre. Hij leefde eind derde, begin vierde eeuw na Christus.

Italië

Tot nu toe is men er altijd vanuit gegaan dat kooplieden zijn beenderen in de 11de eeuw, enkele honderden jaren na zijn dood, naar het Italiaanse Bari vervoerd hebben. Al eeuwenlang trekken pelgrims daarvoor massaal naar de Italiaanse gemeente. Vooral bij Russen, waar Sint-Nicolaas een belangrijke heilige is, is Bari een populair pelgrimsoord. Als blijkt dat de laatste rustplaats van de man werkelijk in Demre ligt, zou de Turkse stad die rol kunnen overnemen, al is de kans groot dat de Italianen dat niet zomaar zullen aanvaarden.

Met Spanje heeft de heilige Sint-Nicolaas, in tegenstelling tot wat bij ons soms gezegd wordt, niets te maken. Die kwakkel is mogelijk te verklaren doordat Bari vroeger deel uitmaakte van het Spaanse rijk.