Verstrenging voor cultuur en sport: "Bijsturingen nodig"

Verstrenging voor cultuur en sport: "Bijsturingen nodig"

«We gaan een aantal bijsturingen doen op basis van wat vorige week beslist is. Daarnaast denk ik dat we standvastigheid moeten tonen, en niet constant moeten veranderen van strategie», klonk het bij De Croo. «Er zijn beslissingen genomen die duidelijk zijn, die gemakkelijk te handhaven zijn. Laten we er vertrouwen in hebben dat de maatregelen die genomen zijn, de juiste zijn.»

Een volledige lockdown komt er nog niet meteen. «Iedereen is zich ervan bewust dat als je beslissingen neemt, je de uitkomst daarvan niet de dag erna ziet», antwoordde De Croo op vragen van zowat alle fracties in de Kamer.

Vlaams minister-president Jan Jambon liet in het Vlaams parlement alvast verstaan dat er voor cultuur geen «grote» verstrenging moest worden verwacht. Voor sport lag dat anders, want daar komen wel substantiële veranderingen.

Personeel zorgsector

Ondertussen is de druk op de zorgsector en de bedrijfswereld groot. Daar luiden ze de alarmbel. Om de zorg tijdens de coronapandemie te kunnen garanderen, heeft de zorgsector dringend nood aan ondersteunend personeel. Daarom heeft Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) samen met de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB helpindezorg.be in het leven geroepen.

Via deze website kunnen werkzoekenden, maar ook tijdelijk werklozen, freelancers en jobstudenten die op dit moment geen werk hebben, bijspringen in ondersteunende jobs. Alle ondernemingen kunnen openstaande vacatures en nodige profielen melden, en mogelijke kandidaten kunnen zich kenbaar maken.

Verlenging steunmaatregelen

Uit een rondvraag van de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka bij 1.200 ondernemingen in Vlaanderen blijkt dat die de jongste drie maanden met omzetverliezen kampen van gemiddeld 13%. Voka verwacht een bijkomend verlies van 30.000 banen.

De werkgeversorganisatie vindt daarom dat bedrijven nu al duidelijkheid moeten krijgen over de verlenging van steunmaatregelen, zoals de tijdelijke werkloosheid, het bankenplan of uitstel van betalingen tot en met eind juni 2021.