Versoepeling flexi-jobs in horeca krijgt heel wat tegenwind

Versoepeling flexi-jobs in horeca krijgt heel wat tegenwind

Om de mogelijke negatieve gevolgen van de invoer van de witte kassa te compenseren, maakte de federale regering het voor de horeca mogelijk om mensen in te schakelen met flexi-jobs. Met dat statuut betaalt een werknemer geen belastingen en moet de werkgever maar 25% RSZ bijrekenen.

Staatssecretaris De Backer stelt voor om het systeem ook open te stellen voor gepensioneerden, de motivering voor overuren af te schaffen en de fiscale korting voor de eerste werknemers automatisch toe te kennen. Met die maatregelen wil hij het systeem aanpassen aan de noden van de sector. "De horeca is een sector die werkt met pieken en dalen, we moeten hen die flexibiliteit ook gunnen", aldus de staatssecretaris.

Het voorstel viel niet in goede aard bij de vakbonden. "Het is een nieuw voorbeeld van de afbraakpolitiek van deze regering", reageert Alain Detemmermain van de socialistische vakbond.

Ook de coalitiepartijen staan niet te springen voor de versoepeling. CD&V wil eerst een grondige evaluatie van het systeem vooraleer er ook maar sprake kan zijn van een mogelijke uitbreiding van de regeling. N-VA staat achter de vereenvoudiging van de overuren, maar vreest dat het pakket van maatregelen zal zorgen voor een netto terugval van het pensioen.