Verplichte tweetaligheid hoge functionarissen dreigt in koelkast te belanden

Verplichte tweetaligheid hoge functionarissen dreigt in koelkast te belanden

Veertien hoge verantwoordelijken van de federale overheidsdiensten zijn nog steeds niet geslaagd voor een verplichte taaltest. Dat schrijft L'Echo. Bevoegd minister Sophie Wilmès (MR) denkt eraan de veertien ook na het vervallen van de deadline aan boord te houden, maar dat dreigt op verzet van N-VA te botsen. Toenmalig minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA) heeft 2,5 jaar geleden ingevoerd dat alle hoge functionarissen een taaltest moeten doen, om te verzekeren dat ze voldoende tweetalig zijn om met hun werknemers in hun eigen taal te kunnen converseren.

Tegen 31 oktober zouden alle verantwoordelijken van de federale overheidsdiensten die test moeten hebben afgelegd. Zo niet, riskeren ze hun baan kwijt te geraken. Vandaag zijn zeven Franstaligen en zeven Nederlandstaligen nog niet geslaagd.

Minister Sophie Wilmès (MR), die de bevoegdheid Ambtenarenzaken heeft overgenomen, wil de veertien echter zes maanden uitstel geven. Volgens haar kan een regering in lopende zaken op dat niveau geen vervangers aanwerven.

Ingewijden vrezen echter dat het uitstellen van de verplichte tweetaligheid zal leiden tot afstel. En dat kan volgens L'Echo leiden tot protest bij de N-VA.

bron: Belga