Verontrustend: zes op de tien jongeren zijn ongelukkiger en vaker neerslachtig dan voor corona

Verontrustend: zes op de tien jongeren zijn ongelukkiger en vaker neerslachtig dan voor corona

Uit de bevraging, afgenomen bij 10.000 volwassen Vlamingen, blijkt dat een op de tien al zelf besmet raakte met het virus. Opvallend daarbij is dat iets minder dan de helft van deze groep aangeeft dat die besmetting niet werd vastgesteld met een test. Een kwart van de besmette personen had naar eigen zeggen te kampen met zware symptomen.

Vooral op mentaal vlak heeft de pandemie grote gevolgen. Zo is 46 procent minder vaak gelukkig dan voor de crisis, 39 procent voelt zich vaker neerslachtig. Die aandelen liggen hoger bij onder meer vrouwen en personen in de steden en de stedelijke rand. Maar het zijn de jongste groepen die op dit vlak de meest zorgwekkende cijfers laten noteren: 60 procent van de jongeren tussen 18 en 24 jaar is minder vaak gelukkig dan voor de crisis, 57 procent is vaker neerslachtig.

Eenzaamheid groeit

De strikte coronamaatregelen hebben uiteraard ook een grote impact op ons sociale leven, want bijna de helft (45 procent) heeft meer last van eenzaamheid. Ook hier scoren jongeren weer duidelijk hoger: 71 procent van de jongeren tussen 18 en 24 jaar voelt zich vaker eenzaam dan voor de crisis. Dat is dubbel zoveel als bij de 75-plussers (35 procent). Positief is wel dat een behoorlijke groep vindt dat de relatie met de huisgenoten er op is vooruitgegaan.

Uit de bevraging blijkt verder een relatief hoge vaccinatiebereidheid: 75 procent is al gevaccineerd of is bereid om zich te laten vaccineren. De vaccinatiebereidheid ligt hoger bij ouderen dan bij jongeren: bij de groepen van 65 jaar en ouder gaat het om 90 procent, bij de groepen tot 44 jaar om iets meer dan 60 procent.

Statistiek Vlaanderen publiceert de komende weken nog extra resultaten uit de grootschalige COVID-19-bevraging, die begin dit jaar werd afgenomen. Zo komt er nog een rapport over werk en inkomen en over wonen, mobiliteit, kinderen en onderwijs en digitalisering.