Verlaging postbedeling wordt unaniem negatief onthaald

Verlaging postbedeling wordt unaniem negatief onthaald

Volgens de regulator is brievenpost een "puur functionele gelegenheid geworden". "Dingen waar we emotionele waarde aan hechten of die héél dringend zijn, sturen we tegenwoordig in een mail of sms", verklaarde Jack Hamande, een van de vier raadsleden van het BIPT, in de kranten van de Mediahuis. Het leek de organisatie dan ook opportuun om de postbode niet elke dag, maar drie of vier keer per week zijn ronde te laten doen.

"Het verlagen van de frequentie van de postbedeling staat de volgende jaren niet op de agenda", reageert minister De Croo. Wel voorziet het regeerakkoord een herziening van de postwet, onder meer over een verdere vrijmaking van de postmarkt en regelgevende stabiliteit. Maar die discussie heeft geen betrekking op het verlagen van de postfrequentie, klinkt het nog bij de minister.

Groot enthousiasme is bij bpost evenmin te vinden. "Onze klanten sturen nog dagelijks meer dan 9 miljoen brieven en zijn dus nog steeds overtuigd van de waarde van de papieren briefwisseling", aldus het postbedrijf, dat benadrukt dat een aanpassing van het aantal dagen dat post wordt rondbedeeld niet aan de orde is.

Een derde doodsteek komt van de vakbond. "Het voorstel is slecht voor de tewerkstelling en slecht voor de burger", stelt Jean-Pierre Nyns, algemeen secretaris van ACOD Post.