Verkiezingen19 - Vlaamse jongens pak conservatiever dan meisjes

Vlaamse jongens tussen 12 en 24 jaar oud zijn opvallend conservatief ingesteld, een stuk conservatiever dan hun vrouwelijke leeftijdsgenoten. Dat blijkt uit een onderzoek van iVOX in opdracht van VTM en Wat Wat. Bijna 60 procent van de jonge mannen wil de kerncentrales langer openhouden, meer dan twee derde pleit voor een hoofddoekenverbod op school en bijna 43 procent wil op termijn de Vlaamse onafhankelijkheid. In opdracht van VTM en jongerenplatform Wat Wat onderwierp onderzoeksbureau iVOX 1.000 Vlaamse jongeren tussen 12 en 24 jaar oud aan een hele resem stellingen. Vinden ze dat de kerncentrales langer open moeten blijven, moet Vlaanderen onafhankelijk worden, willen ze wegwerpplastic verbieden, en wat met diversiteit in de media?

Uit de resultaten van 'de Stem van de Jeugd' blijkt dat vooral jongens en jonge mannen eerder conservatief zijn ingesteld. Zo gaat bijna 60 procent van hen eerder akkoord of helemaal akkoord met de stelling dat de kerncentrales in België langer open moeten blijven. Bij de meisjes gaat 55 procent daar net niét mee akkoord.

Jonge mannen zijn ook de Vlaamse onafhankelijkheid meer genegen. Bijna 43 procent geeft aan eerder of helemaal akkoord te gaan met een onafhankelijk Vlaanderen op termijn, terwijl net niet de helft daar niet akkoord mee gaat. Bij de meisjes gaat bijna 70 procent niet akkoord met een onafhankelijk Vlaanderen, net geen kwart kan zich daar wel in vinden.

Verder blijken jongens ook op identitair vlak eerder behoudsgezind. Zo vinden veel meer meisjes dan jongens - 73 tegenover 47 procent - dat er meer diversiteit op televisie en radio mag zijn. Jongens vinden ook vaker dan meisjes dat hoofddoeken verboden moeten worden op alle scholen: twee derde van de jongens gaat daar eerder wel of helemaal mee akkoord, terwijl dat bij de meisjes slechts 43 procent is.

Tot slot lijken jonge mannen minder begaan met milieu- en klimaatverandering dan meisjes. Zo vindt een kwart van hen niet dat alle wegwerpplastic verboden moet worden, tegenover 17 procent van de meisjes. Iets meer dan 70 procent van de jongens vindt dat wegwerpplastic wel op de schop moet, maar bij de meisjes is dat 10 procent meer. De jongens zijn ook minder positief over de klimaatspijbelaars. De helft van de jonge mannen steunt hen niet, 41 procent doet dat wel. Bij de meisjes steunt bijna 58 procent de klimaatjongeren, tegenover 34 procent die dat niet doet.

bron: Belga