Verkiezingen19 - Stembureaus openen over een uurtje

Om 8 uur stipt gaan overal de stembussen open. Wie met potlood en papier stemt, kan daar nog tot 14 uur terecht. In gemeenten waar elektronisch wordt gestemd, zijn de kiesbureaus nog tot 16 uur open. Ruim 8 miljoen Belgen verkiezen zondag een nieuw Vlaams, Waals, Duitstalig, federaal en Europees parlement.

Op federaal niveau verkiezen we 150 Kamerleden. De Senaat wordt niet rechtstreeks verkozen, maar samengesteld door vertegenwoordigers uit de deelentiteiten en 10 gecoöpteerde Senatoren. We kiezen ook 21 nieuwe Belgische Europarlementsleden.

Vlamingen kiezen ook nog eens 124 nieuwe Vlaamse parlementsleden, van wie er 6 door de Nederlandstaligen in Brussel worden verkozen. In het zuiden van het land worden 75 nieuwe Waalse parlementsleden aangeduid. Brusselaars verkiezen 89 Brusselse parlementsleden: 72 Franstaligen en 17 Nederlandstaligen. Het parlement van de Franse gemeenschap wordt onrechtstreeks verkozen, en is samengesteld uit de 75 Waalse parlementsleden en 19 Franstalige Brusselse parlementsleden. De Duitstalige Belgen kiezen dan weer 25 nieuwe parlementsleden.

In een derde van de gemeenten, 185 van de 581, wordt elektronisch gestemd. In Vlaanderen stemmen 157 gemeenten elektronisch, de 143 anderen stemmen op papier. In Wallonië gebeurt de stembusgang in alle 253 gemeenten nog op papier. De 19 Brusselse en de 9 Duitstalige gemeenten stemmen volledig elektronisch.

Wie op papier moet stemmen, kan nog tot 14 uur terecht in de stembureaus. Iedereen die voor dat uur nog staat aan te schuiven, mag zijn of haar stem nog uitbrengen. Waar elektronisch wordt gestemd, kunnen kiezers nog tot 16 uur terecht.

bron: Belga