Verkiezingen19 - Oproepingsbrieven voor verkiezingen gedrukt volgens taalkeuze in Sint-Genesius-Rode

Op de gemeenteraad in Sint-Genesius-Rode werd dinsdagavond beslist om de oproepingsbrieven voor de parlementsverkiezingen te drukken volgens taalkeuze. Een tweede speciale gemeenteraadszitting moet nog uitsluitsel brengen over het effectief versturen van de brieven. Op de agenda van de extra gemeenteraad stond maar één punt: het voorstel om de oproepingsbrieven voor de verkiezingen van 26 mei te laten drukken volgens taalkeuze. Dat werd aan de raad voorgelegd bij gebrek aan consensus in het schepencollege. De Vlaamse schepen Anne Sobrie had die consensus doorbroken vanuit haar oppositiepartij Engagement 1640, in de coalitie vertegenwoordigd door de rechtstreekse aanwijzing van schepenen in faciliteitengemeenten.

Sobrie las haar bezwaren voor maar dat lokte geen reactie uit. Meerderheid versus oppositie keurde het voorstel goed. Een deel van de 12.000 brieven voor evenveel kiezers in de gemeente zal gedrukt worden volgens taalkeuze. Dat betekent in het Frans voor die inwoners die zich de voorbije vier jaar hebben geregistreerd om documenten in die taal te ontvangen. Het gemeentebestuur baseert zich daarvoor op arresten van de Raad van de State.

Het versturen van de brieven was dinsdagavond nog niet aan de orde. "Dat wordt een tweede luik tijdens een nieuwe gemeenteraadszitting. De volgende samenkomst staat op de agenda voor 9 mei", zegt Sobrie.

Een vertegenwoordiger van het Agentschap Binnenlands Bestuur volgde de debatten ter plaatse.

bron: Belga