Verkiezingen19 - "Oefening Planbureau schiet op alle vlakken tekort"

De doorrekening van de verkiezingsprioriteiten van de politieke partijen door het Planbureau schiet op alle vlakken tekort. Dat zegt het Vlaams Belang. Hun plannen kosten voor het Planbureau 11 miljard, maar een tiental voorstellen - waaronder de migratiestop - van de partij werd niet berekend omdat dat om allerlei redenen niet mogelijk bleek. "Het is een oefening van, voor en door traditionele politieke partijen die België liefst behouden zoals het is", klinkt het bij de extreemrechtse partij. Het Planbureau berekent dit jaar voor het eerst de verkiezingsvoorstellen van de politieke partijen in die in de Kamer vertegenwoordigd zijn. Omdat de instelling zelf aangaf onderbemand te zijn, houdt ze niet de volledige verkiezingsprogramma's tegen het licht. De partijen mochten zelf drie tot vijf prioriteiten naar voren schuiven, die het Planbureau dan zou doorrekenen.

Vlaams Belang is niet tevreden met het resultaat. "Hoewel het een goede zaak is dat programma's tegen het licht worden gehouden, schiet deze oefening op alle vlakken tekort", klinkt het. De voorstellen van Vlaams Belang rond onder meer belastingen, sociale zekerheid en migratie kosten de begroting volgens het Planbureau bijna 11 miljard euro, maar dat komt volgens Vlaams Belang vooral omdat heel wat zaken niet werden doorgerekend.

De budgettaire impact van migratiestop, het stopzetten van de transfers vanuit Vlaanderen naar Wallonië, de afschaffing van kabinetten en provincies of het opdoeken van de monarchie is niet berekend, omdat dat binnen de tijd die het Planbureau kreeg niet mogelijk was, of omdat de rekenmodellen geen hervormingen van dergelijke omvang kunnen berekenen.

"De rekenmodellen die het Planbureau gebruik, werden ontworpen om regering te ondersteunen en niet om verkiezingsprogramma's te berekenen", hekelt Vlaams Belang. "De oefening is gericht op partijen die wat loodgieterwerk verrichten aan de lekgeslagen Belgische constructie en dwingt partijen in het strikt Belgisch en politiek correcte keurslijf. Het is een oefening van, voor en door de traditionele politieke partijen die België liefst behouden zoals het is."

De plannen van Vlaams Belang zijn trouwens wel betaalbaar, maakt de partij zich sterk. Het Vlaamse aandeel van het negatief saldo van 11 miljard, 6,6 miljard of 60 procent, "is exact het bedrag van de Vlaamse transfers in 2020", klinkt het. Bovendien is de opbrengst van een wachttijd voor nieuwkomers vooraleer ze toegang krijgen tot de sociale zekerheid "voorzichtig conservatief ingeschat", vindt Vlaams Belang. Het Planbureau gaat uit van een opbrengst van iets meer dan 1,5 miljard, maar volgens de partij kan de maatregel gemakkelijk 5 miljard euro in het laatje brengen.

Eerder reageerde PVDA al misnoegd omdat het Planbureau had laten weten dat het de impact van een miljonairstaks niet kon berekenen. Ook de klimaatwet van Groen bleek niet na te tellen. Het Planbureau stelt alle definitieve cijfers vrijdag voor.

bron: Belga