Verkiezingen19 - Homans vernietigt gemeenteraadsbeslissing Londerzeel voor beperking verkiezingsborden

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans heeft het verbod vernietigd dat de gemeente Londerzeel had ingesteld tot plaatsing buiten de bebouwde kom van verkiezingsborden op privédomein. Vlaams parlementslid en gemeenteraadslid in Londerzeel Nadia Sminate (N-VA) had hiertegen klacht ingediend. Open Vld, dat net als N-VA in de oppositie zit, had al aangekondigd zich niets aan te trekken van het verbod.

De bewuste politieverordening, die de gemeenteraad op 26 maart goedkeurde, laat het uithangen van verkiezingsaffiches tijdens de sperperiode alleen toe op privaat domein in de bebouwde kom en op plaatsen daartoe bestemd door het college. Londerzeel motiveerde deze beslissing met verwijzing naar "de grote visuele impact van deze verkiezingsaffiches op de beeldkwaliteit van onze gemeente". De beperking beantwoordt volgens het gemeentebestuur "aan een dwingende maatschappelijke nood, met name de rust op de openbare wegen en openbare plaatsen".

In haar besluit bestempelt Homans het verbod evenwel "als een te grote beperking van de vrije meningsuiting". Deze is bovendien "disproportioneel en staat niet in redelijke verhouding ten aanzien van het beoogde doel". Er is ook sprake van schending van het gelijkheidsbeginsel vermits personen met privaat domein binnen de bebouwde kom wel het recht hebben om een verkiezingsbord te plaatsen. Het is volgens de minister voorts niet logisch dat de gemeente andere publiciteitsborden ter promotie van activiteiten en evenementen of handelszaken wel blijft toelaten.

In een reactie wijst Nadia Sminate op het feit dat het sinds januari al de tweede keer is dat een hogere overheid een Londerzeelse beslissing vernietigd. "Wij hebben daar telkens voor gewaarschuwd. Deze keer wordt gewag gemaakt van zware fouten zoals schending van het recht op vrije meningsuiting. Voor een burgemeester die ook advocate is zijn zulke fouten toch heel vreemd. Is het een gebrek aan ervaring of leeft er een andere frustratie", aldus Sminate die hoopt "dat de meerderheid naar aanleiding van dit tweede signaal het geweer van schouder verandert en met de oppositie begint samen te werken".

bron: Belga