Verkiezingen19 - Hoeveel parlementsleden verkiezen we?

Meer dan 8 miljoen Belgen verkiezen vandaag/zondag een nieuw Vlaams, Waals, Duitstalig, Brussels, federaal en Europees parlement. Maar om hoeveel volksvertegenwoordigers gaat het dan? Een overzicht. Laten we beginnen met het Vlaams parlement. Dat telt 124 leden. Die worden allemaal verkozen uit de 5 kieskringen die samenvallen met de Vlaamse provincies, met uitzondering van 6 Brusselaars. Die halen hun stemmen uit de zesde kieskring, die samenvalt met de 19 Brusselse gemeenten.

Het Brussels parlement zit al wat ingewikkelder in elkaar. Dat telt 89 parlementsleden, van wie 17 Nederlandstaligen en 72 Franstaligen. Die worden verkozen in de 19 Brusselse gemeenten. Brusselaars kunnen zowel op een Nederlandstalige als een Franstalige lijst stemmen. De kandidaten verklaren bij het indienen van hun kandidatuur zelf tot welke taalrol ze behoren. Bij diezelfde verkiezingen worden ook de 19 Brusselse vertegenwoordigers voor het Franse gemeenschapsparlement onrechtstreeks verkozen, net als de zes Nederlandstalige Brusselaars in het Vlaams parlement. De verkozenen van het Brussels parlement zetelen ook in de Raad van de Franse Gemeenschapscommissie of de Vlaamse Gemenschapscommissie, en de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Over naar het federale niveau dan. Enkel de 150 Kamerleden worden nog rechtstreeks verkozen, in één van de 11 kieskringen die samenvallen met de 10 Belgische provincies plus Brussel-Hoofdstad. De Senaat wordt sinds 2014 niet meer rechtstreeks verkozen. Van de 60 Senatoren worden er 50 aangewezen door de gemeenschapsparlementen (29 Nederlandstaligen, 20 Franstaligen en een Duitstalige). De andere 10 zijn gecoöpteerde senatoren, van wie 6 Nederlandstaligen.

Het Waals parlement bestaat uit 75 parlementsleden, die ook allemaal in het onrechtstreeks verkozen Frans gemeenschapsparlement zetelen. Wallonië is onderverdeeld in verschillende kieskringen per provincie. Wie bijvoorbeeld in de provincie Luik woont, kan afhankelijk van de woonplaats moeten gaan stemmen in de kieskring Luik, Hoei-Borgworm of Verviers, waar ook telkens andere kandidaten op de lijsten staan. In totaal telt Wallonië elf kieskringen, nadat het Waals parlement begin dit jaar besliste om van het dunbevolkte Luxemburg één kieskring te maken en in Henegouwen een aantal kieskringen samen te voegen. Daarvoor waren het er 13.

Het Duitstalig gemeenschapsparlement bestaat uit 25 parlementsleden, verkozen in Duitstalig België.

De kiezer kiest vandaag/zondag niet alleen nationaal en regionaal, ook Europees moet er een nieuwe assemblee samengesteld worden. Die telt 751 leden uit de - tot nog toe - 28 lidstaten, waarvan 21 zitjes voorbehouden voor Belgische kandidaten.

bron: Belga