Verkiezingen19 - Groenen pakken uit met Erasmus-kandidaten

Groen en Ecolo pakken bij de volgende Kamerverkiezingen uit met "Erasmus-kandidaten". Het gaat om kandidaten van Groen die op een lijst van Ecolo in Franstalig België zullen staan en omgekeerd. Met het initiatief willen beide partijen zich profileren als bruggenbouwers en de nood aan meer samenwerking in ons land kracht bijzetten. Ecolo en Groen vormen al jaren een gemeenschappelijke fractie in de Kamer. Die nauwe samenwerking willen ze bij de verkiezingen voortzetten. Behalve gedeelde programmapunten en campagnemomenten, pakken ze nu ook uit met kandidaten die de taalgrens oversteken. "Erasmus-kandidaten" dus, zoals Erasmus-studenten die in het buitenland gaan studeren.

"Ecolo en Groen doen voor alle Belgen aan politiek. Helaas is er nog geen federale kieskring, dus maken we er gewoon zelf werk van", zeggen Kamerlid Kristof Calvo en Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet. "Wettelijk kan het, maar er wordt nooit gebruik van gemaakt. Wij doen dat nu wel, omdat zeker nu samenwerken zo belangrijk is".

De volledige groep kandidaten wordt later voorgesteld, maar een aantal namen ligt al vast. Zo is er Lech Schelfout, gemeenteraadslid in Ronse, die op de Kamerlijst van de zusterpartij in Henegouwen zal staan. En omgekeerd zullen dus Ecolo-kandidaten in Vlaanderen opkomen. Minstens een vijftal kandidaten zal de taalgrens oversteken. Calvo belooft overigens ook geregeld campagne te zullen voeren in Franstalig België. "Ik ben niet alleen kandidaat voor de provincie Antwerpen, maar voor alle Belgen", onderstreept hij.

In Brussel trekken de groenen met een gemeenschappelijke Kamerlijst naar de kiezer. Daar maakt Tinne Van der Straeten kans op een zetel, wat normaal gezien op een 'Vlaamse lijst' lang niet evident is als Nederlandstalige. Het is de ambitie van de groenen samen de grootste fractie in de Kamer te worden.

bron: Belga