Verkiezingen19 - Belgen in het buitenland brengen vandaag stem uit in ambassade of consulaat

Belgen die in het buitenland wonen en zich in in de zogenaamde consulaire bevolkingsregisters hebben laten inschrijven, worden vandaag tussen 13 uur en 21 uur lokale tijd in hun ambassade of consulaat verwacht om hun stem uit te brengen voor de federale, en eventueel ook de Europese verkiezingen. Wie die keuze opgaf, kan ook per brief stemmen of kan ervoor kiezen zich zondag in België aan te melden. Wie de Belgische nationaliteit heeft, in het buitenland woont en ervoor gekozen heeft zich bij de dichtstbijzijnde ambassade of consulaat te laten inschrijven in het consulaire bevolkingsregister, is gebonden aan de Belgische stemplicht. Voor wie in een andere EU-lidstaat woont, geldt die stemplicht enkel voor de federale verkiezingen. Wie buiten de EU woont, wordt geacht aan de federale én de Europese verkiezingen deel te nemen. Aan de regionale verkiezingen kunnen de Belgen in het buitenland niet deelnemen, of ze nu binnen of buiten de EU wonen.

Om effectief te kunnen stemmen, moesten die Belgen zich vóór 1 februari ingeschreven hebben voor de verkiezingen van 26 mei. Daarbij moesten ze aangeven wat hun Belgische 'gemeente van aanhechting' is. Voor de meeste Belgen is dat een van de gemeenten in ons land waar ze ooit gewoond hebben.

De Belgen in het buitenland kunnen op verschillende manieren hun stem uitbrengen. Bij hun registratie als kiezer moesten ze één optie aanduiden: op 26 mei persoonlijk in België stemmen, per volmacht in België stemmen, per brief stemmen of persoonlijk stemmen in de consulaire beroepspost. Wie voor deze laatste optie gekozen heeft, wordt vandaag tussen 13 uur en 21 uur verwacht in zijn ambassade of consulaat. Net als in ons land moet elke kiezer zijn oproepingsbrief meebrengen.

Kiezers die per brief hun stem willen uitbrengen, krijgen daar meer tijd voor. Zij kregen ten vroegste op 2 mei een kiesomslag toegestuurd en moeten er enkel voor zorgen dat hun stembiljetten ten laatste zondag 26 mei om 14 uur hun Belgische bestemming bereiken. Dat is het uur waarop de stembureaus waar met potlood en papier wordt gestemd hun deuren sluiten.

bron: Belga