Verkiezingen19 - Alle partijen in Halle-Vilvoorde voorstander van eigen rechtbank

Tijdens een verkiezingsdebat op Ring-TV is gebleken dat er onder de politieke partijen in Halle-Vilvoorde unanimiteit bestaat dat er een rechtbank moet komen in dit gerechtelijk arrondissement. In het kader van de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde kreeg Halle-Vilvoorde weliswaar een eigen parket, maar worden de zaken die het parket vervolgt nog steeds berecht in Brussel. Kristien Van Vaerenberg (N-VA) wees erop dat wie vervolgd wordt voor feiten gepleegd in Halle-Vilvoorde vaak kiest voor een Franstalige rechtbank in Brussel omdat die met 'een grootstedelijke blik' oordeelt en daarom veel lakser is. "Men weet bovendien dat de achterstand in de Franstalige kamers veel groter is en het daarom veel langer duurt vooraleer men berecht wordt. De taalwet dient zodanig gewijzigd te worden dat misdrijven die in onze regio gepleegd worden steeds door een Vlaamse rechtbank behandeld worden. Hiervoor kunnen desnoods tolken worden ingeschakeld", aldus Van Vaerenbergh.

Jessika Soors (Groen) beaamde dat een rechtbank in Halle-Vilvoorde nodig is "om eigen accenten en prioriteiten te leggen ten aanzien van de specifieke vormen van criminaliteit in deze regio".

Justitieminister Koen Geens stelde eveneens voorstander te zijn van een eigen rechtbank in Halle-Vilvoorde, maar temperde tegelijk de verwachtingen. "Wie in een regering wil stappen zonder staatshervorming zal daar nog vijf jaar op moeten wachten. We kunnen daar allemaal principiële verklaringen over afleggen, maar 'it takes two to tango' en dit item ligt voor de Brusselaars heel gevoelig", aldus Geens.

Verwijzend naar het feit dat de splitsing van BHV pas mogelijk werd nadat alle democratische partijen hierover aan hetzelfde zeel trokken, riep Hans Bonte (sp.a) op voor deze eis hetzelfde te doen en er een prioriteit van te maken bij de regeringsonderhandelingen. Hij verweet N-VA in dit verband de afgelopen legislatuur geen enkel initiatief genomen te hebben.

Vilvoords burgemeester Hans Bonte beklemtoonde voorts dat Halle-Vilvoorde net als de andere gerechtelijke arrondissement recht heeft op een volwaardig parket "zodat onze procureur bij gebrek aan gerechtelijke labo-ondersteuning hiervoor niet in Brussel in de wachtrij moet gaan staan". "Elk gerechtelijk arrondissement heeft een justitiehuis om onder meer de alternatieve straffen op te volgen. Wij moeten het doen met drie antennes. Agenten en parketmagistraten raken gedemotiveerd omdat ze zaken moeten seponeren omwille van het feit dat ze onvoldoende kunnen opgevolgd worden. Dit betalen wij cash op vlak van geloofwaardigheid van justitie", aldus Bonte.

bron: Belga