Verhuis gedetineerden uit Sint-Gillis "druppel op hete plaat"

De liberale vakbond VSOA reageert matig positief op de beslissing van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen om 45 gedetineerden vanuit Sint-Gillis over te plaatsen naar andere inrichtingen. "Het is zeker en vast belangrijk dat er iets gedaan wordt aan de overbevolking in de gevangenis, maar het is een druppel op een hete plaat", zegt Eddy De Smet van de liberale vakbond VSOA. Het Gevangeniswezen kondigde de beslissing gisteren aan. Vanaf vandaag tot en met vrijdag worden de gedetineerden verplaatst naar verschillende gevangenissen in Vlaanderen en Wallonië. Om welke gevangenissen het gaat, wilde het Gevangeniswezen niet kwijt, en ook de VSOA is hier niet van op de hoogte. Vast staat wel dat het de bedoeling is om het aantal gevangenen weer naar 850 te brengen, zoals dat is vastgelegd. De Smet vreest echter dat het overbrengen van 45 gedetineerden niet veel zoden aan de dijk brengt. "Er zijn nog steeds mensen die worden opgepakt en door de parketten naar Sint-Gillis worden gestuurd", aldus De Smet, die vreest dat de gevangenis snel weer meer dan 850 gedetineerden zal tellen.

bron: Belga