Verhoogde aandacht voor lood in drinkwater in Vlaanderen blijft nodig

Verhoogde aandacht voor lood in drinkwater in Vlaanderen blijft nodig

De kwaliteit van het drinkwater in Vlaanderen is goed, maar er moet extra gelet worden op de aanwezigheid van lood. Dat blijkt vandaag uit het rapport voor 2018 over de kwaliteit van het drinkwater van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), de toezichthouder van de drinkwatervoorziening in Vlaanderen. Het controleren van het drinkwater aan de kraan is wettelijk verplicht en gebeurt door de watermaatschappijen zelf. Vorig jaar werden er in totaal bijna 11.150 controles uitgevoerd, en in 99,55 procent daarvan was er geen probleem. In 296 stalen was er een overschrijding van de norm. Dat was 15 keer het geval voor E.coli, 20 keer voor enterokokken, 8 keer voor koper, 39 keer voor nikkel en 21 keer voor nitriet.

Voor lood werden 193 normoverschrijdingen vastgesteld, het hoogste aantal. Voor de helft daarvan was de oorzaak onbekend, wat wil zeggen dat bij een tweede staalname de kwaliteit wel voldeed aan de norm. Voor 90 normoverschrijdingen lag de oorzaak bij de klant, en voor vier bij de waterleverancier. Voor vijf normoverschrijdingen ging het om een gedeelde verantwoordelijkheid van de waterleverancier en de klant.

Lood is een toxische stof die ook in kleine concentraties al een impact kan hebben. Dat het goedje in het drinkwater beland kan het gevolg zijn van loden buizen in de binneninstallatie van de klant. "Wij willen mensen motiveren om als ze een huis kopen zeker de loden leidingen te vervangen", zegt Katrien Smet van de VMM. Een tweede tip die ze meegeeft is om 's ochtends de kraan een minuutje te laten lopen, alvorens ervan te drinken.

Maar ook watermaatschappijen gebruikten vroeger aansluitingen en leidingen van lood. In 2011 engageerden ze zich om de loden aansluitingen in het openbaar waterdistributienetwerk te vervangen, maar met die oefening zijn ze nog niet helemaal klaar. "Begin 2019 waren er nog 2.650 loden aftakkingen in Vlaanderen, sinds 2007 zijn er 161.212 vervangen", zegt Katrien Smet van de VMM. Van de 2.650 loden aftakkingen zijn er 1.173 van De Watergroep.

De VMM besluit dat een verhoogde aandacht voor lood in het drinkwater nodig blijft, en dan vooral in publieke gebouwen waar kinderen aan drinkwater blootgesteld worden.

bron: Belga