Verhoging huurwaarborg krijgt de wind van voren

Verhoging huurwaarborg krijgt de wind van voren

Een afgewerkt decreet is er nog niet, maar de minister voert al wel gesprekken over nieuwe Vlaamse huurregels. Daaruit blijkt dat Homans buiten het regeerakkoord wil treden en onderzoekt of ze de huurwaarborg kan optrekken van twee naar drie maanden huur, schrijft De Standaard. Zo wil ze verhuurders overtuigen om in zee te gaan met "minder voor de hand liggende huurders".

Het voorstel stemt de huursector ongerust. "Nu al heeft 42% van de huurders moeite om die waarborg op tafel te leggen. Dat percentage zal bij een hogere waarborg alleen maar toenemen", reageert Joy Verstichele van het Huurdersplatform.

"Het evenwicht is verstoord"

Ook bij de politieke partijen doet het idee de wenkbrauwen fronsen. Coalitiepartner CD&V vindt het onevenwichtig. "Het evenwicht tussen de rechten van de huurder en die van de verhuurder wordt verstoord", zegt Katrien Partyka.

"De armoede onder huurders is vandaag onaanvaardbaar hoog", zegt An Moerenhout (Groen). "In plaats van de armen te bestrijden zou de minister beter de armoede bestrijden." Haar sp.a-collega Michèle Hostekint pleit voor een centraal georganiseerd huurwaarborgfonds, zodat huurders met een laag inkomen de betaling van de waarborg kunnen spreiden. Open Vld steunt het voorstel wel.