Vergunningen voor Brusselse voetgangerszone ingetrokken

Na overleg tussen het Brussels gewest, de stad Brussel en Beliris is dinsdag besloten de vergunningen voor de voetgangerszone in het centrum van de stad in te trekken. Dat meldt het kabinet van Brussel minister-president Rudi Vervoort. Het arrest van de Raad van State over de kwestie, na meerdere kort gedingen, werd ten vroegste woensdag verwacht. De auditeur gaf echter enkele dagen geleden al zijn advies, en dat ging in de richting van een schorsing: niet over de vergunning zelf, maar met betrekking tot het effectenverslag.

Het kabinet meldt nu dat "uit voorzichtigheid is besloten om de vergunningen in te trekken om tegemoet te komen aan de opmerkingen van de auditeur. Die beslissing moet Beliris en de stad Brussel toelaten om het effectenverslag van de twee vergunningen te vervolledigen", luidt het.

Nog volgens het kabinet van de Brussels minister-president loopt het project daardoor geen vertraging op. De start van geplande verstevigingswerken kan doorgaan op de geplande datum.

Brussels burgemeester Yvan Mayeur zegt in de mededeling "dat hij wil dat de werf kan doorgaan in de beste omstandigheden voor iedereen".

bron: Belga