Verdaging van het Britse parlement in een notendop

Verdaging van het Britse parlement in een notendop

Het brexit-woordenboek heeft er een nieuw begrip bij, namelijk "prorogation" ofwel "verdaging". Die komt er op vraag van premier Boris Johnson. Zijn tegenstanders vrezen dat hij daarmee het parlement buitenspel wil zetten, zodat ze een brexit zonder akkoord niet kunnen tegenhouden. Indien de verdaging er komt, zal het parlement 23 dagen gesloten zijn, legt de BBC uit. Het parlement wordt normaal gezien voor een korte periode geschorst of verdaagd voor de start van een nieuw parlementair jaar. Dat gebeurt door de Britse koningin, op advies van de eerste minister. Een parlementaire sessie duurt normaal gezien een jaar, maar de huidige is al meer dan twee jaar aan de gang, sinds de verkiezingen van juni 2017.

Wanneer het parlement wordt verdaagd, vinden er geen debatten of stemmingen plaats. De meeste wetten die hun niet hun normale gang van zaken hebben afgerond, sterven een stille dood. Een verdaging is niet hetzelfde als een "ontbinding". In dat geval geven parlementsleden hun zitje op om campagne voor de parlementsverkiezingen te gaan voeren.

De laatste twee keren dat het parlement werd verdaagd voor een Queen's Speech die niet plaatsvond na verkiezingen, duurde die verdaging respectievelijk vier en dertien werkdagen. Ditmaal zou het gaan om 23 werkdagen. Parlementsleden kunnen een verdaging niet tegenhouden.

bron: Belga