"Verband tussen bloedklonters AstraZeneca en anticonceptie wordt nog onderzocht"

"Verband tussen bloedklonters AstraZeneca en anticonceptie wordt nog onderzocht"

Na meldingen van zeldzame bloedstollingsstoornissen bij mensen die met het AstraZeneca-vaccin waren ingeënt, besliste een aantal Europese landen vorige week om het gebruik van dat vaccin uit voorzorg op te schorten. Na een studie van alle beschikbare data van deze meldingen kwam het veiligheidscomité van het EMA vorige donderdag tot de voorlopige conclusie dat het vaccin van AstraZeneca "veilig" en "doeltreffend" is. "De voordelen bij het beschermen van mensen tegen COVID-19, met de risico's op overlijden en hospitalisatie, wegen zwaarder dan de mogelijke risico's", zei directeur Cooke toen op een persconferentie.

Dinsdag werd Cooke over de kwestie ondervraagd door de commissie Volksgezondheid van het Europees Parlement. Ze gaf aan dat de meeste bloedstollingsproblemen waarvan melding werd gemaakt, zich voordeden bij vrouwen jonger dan 55 jaar. "Maar", nuanceerde ze, "dit lijkt in Europa de bevolkingsgroep te zijn die het AstraZeneca-vaccin het meeste toegediend kreeg." Het is voor het EMA op dit moment dan ook onmogelijk vast te stellen of deze bevolkingsgroep effectief het grootste risico loopt, aldus Cooke.

Anticonceptie

Het onderzoek van het EMA naar AstraZeneca gaat intussen verder, zei Cooke in het parlement. "Pas wanneer we zicht hebben op de stratificatie naar geslacht en naar leeftijd gaan we een beter zicht krijgen. Ook of er mogelijk een link is met het gebruik van anticonceptie of met roken wordt onderzocht." Wie rookt of de combinatiepil gebruikt, loopt sowieso al een verhoogd risico op bloedklonters.

Cooke benadrukte dat het EMA niet enkel de gemelde gevallen bestudeert, maar een eigen, specifiek onderzoek uitvoert. "Jammer genoeg kan ik op dit alles geen instant antwoord geven. De wetenschap heeft tijd nodig", besloot ze.