Veli Yüksel (CD&V) wil paal en perk stellen aan kinderontvoeringen

Veli Yüksel (CD&V) wil paal en perk stellen aan kinderontvoeringen

De Kamercommissie Binnenlandse Zaken stemt morgen over een wetsvoorstel van Veli Yüksel (CD&V) dat internationale kinderontvoeringen preventief moet aanpakken. De familierechtbank zal reisbeperkingen kunnen opleggen bij een ernstige vrees voor een niet toegelaten reis van een minderjarig kind. Met de zomervakantie in het verschiet zal het aantal kinderontvoeringen opnieuw pieken, voorspelt Yüksel. Daarom wil hij het fenomeen een halt toeroepen. "Met mijn voorstel krijgen we een bruikbaar instrument in handen om internationale kinderontvoeringen preventief aan te pakken", zegt Yüksel. "De familierechtbank kan reisbeperkingen opleggen bij een ernstige vrees voor een niet toegelaten reis van een minderjarig kind."

Zo wordt er een verbod ingeschreven tot afgifte van reisdocumenten, paspoorten of kids-ID's. Ook de geldigheid van een identiteitskaart voor kinderen boven de 12 jaar kan beperkt worden, net als een bevel tot intrekking van al deze documenten. "De griffier moet onmiddellijk na de uitspraak deze beslissing bekendmaken aan de FOD Binnenlandse én Buitenlandse Zaken, die dan de nodige stappen kunnen ondernemen. Denk maar aan het seinen van het kind of het blokkeren van de nodige documenten."

Bij kinderontvoering is het meestal zo dat een kind door één van de ouders meegenomen wordt naar een ander land. Voor ons land blijft Frankrijk koploper met 36 gevallen. In de hele Europese Unie zijn er jaarlijks ongeveer 1.800 gevallen van parentale ontvoering, maar ontvoeringen naar niet-EU-landen zijn veel complexer. "Vaak wordt geen oplossing gevonden", zegt Yüksel. "Met dit wetsvoorstel wil ik kinderontvoeringen bemoeilijken, zoniet onmogelijk maken." Child Focus behandelde in 2017 386 dossiers van kinderontvoeringen. Dat is 10 procent meer dan twee jaar geleden.

bron: Belga