Veertigers en vijftigers zijn het minst vrolijk

Veertigers en vijftigers zijn het minst vrolijk

Dat blijkt uit een Britse studie waarin gegevens over het welzijn van meer dan 300.000 volwassenen werden geanalyseerd. De data zijn afkomstig van het nationale bureau voor statistiek. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat mensen uit de leeftijdsgroep tussen 40 en 59 jaar het laagst scoren op vrolijkheid, terwijl ze anderzijds wel hoog scoren op de angst-schaal. Vrouwen blijken doorgaans angstiger dan mannen, maar ze zijn wel iets vrolijker.

Verantwoordelijkheid

Daar staat tegenover dat jonge respondenten redelijk tevreden zijn over hun leven en zichzelf de moeite waard vinden. Volgens de onderzoekers komt dat deels omdat jongeren meer vrije tijd hebben en dus meer leuke dingen doen. Dat laatste lijkt bij veertigers en vijftigers steeds minder het geval, onder meer omdat ze vaak veel verantwoordelijkheid dragen. "Ze kunnen de zorg voor hun kinderen en voor hun eigen ouders als lastig ervaren", zegt Rachel Boyd, een van de onderzoekers. "Ze moeten ook vaker omgaan met drastische veranderingen in de familie, zoals sterfgevallen of scheidingen."