VDAB: "Ook verwittigingen in rekening brengen"

VDAB: "Ook verwittigingen in rekening brengen"

Volgens de VDAB moet bij de beoordeling van zijn controlebevoegdheid ook gekeken worden naar het aantal verwittigingen aan uitkeringsgerechtigde werkzoekenden, en niet enkel naar de opgelegde sancties. "We willen niet zoveel mogelijk sanctioneren, wel zoveel mogelijk mensen aan het werk", reageert woordvoerster Joke Van Bommel vandaag op de cijfers van De Morgen, waaruit blijkt dat de VDAB in 2018 voor het tweede jaar op rij minder sancties oplegde aan werkonwillige werkzoekenden. Volgens De Morgen legde de VDAB vorig jaar 9.867 sancties op aan werkonwillige werklozen, terwijl dat er in 2017 nog 10.401 waren. Vooral inbreuken tegen de 'actieve beschikbaarheid' - wanneer de werkloze te weinig moeite doet om een baan te vinden - blijven onbestraft, met 896 sancties tegenover 954 in 2017 en liefst 3.762 in 2015. De Morgen vraagt zich af of de VDAB wel genoeg middelen heeft om de ambitie van Jambon I - 120.000 extra Vlamingen aan de slag krijgen - waar te maken.

De VDAB reageert dat in 2018 geen 9.867 maar 11.695 sancties werden opgelegd, en dat de cijfers bovendien niet het hele verhaal vertellen. Vorig jaar kregen ook 16.086 werkzoekenden een verwittiging, wat een laatste kans is om het zoekgedrag bij te sturen. De controle zit ingebed in de bemiddeling van de werkzoekende. "We willen niet zoveel mogelijk sanctioneren, wel zoveel mogelijk mensen aan het werk. Dat zien we bevestigd de werkzaamheidsgraad. Als een verwittiging dat effect al heeft, is het niet nodig om tot een sanctie over te gaan", klinkt het.

Volgens de VDAB is de conclusie dan ook niet dat de VDAB te weinig mensen en middelen heeft. "De enige conclusie die je hier kan trekken is dat we de controlebevoegdheid succesvol hebben opgenomen", besluit Joke Van Bommel.

bron: Belga