Varkensstront voorziet Vietnam van energie

Varkensstront voorziet Vietnam van energie

Vietnam werkt op een opmerkelijke manier aan een groener milieu. Het land probeert om een van de grootste problemen van het land, de productie van heel veel methaangas door de talloze varkens, om te zetten in een wapen in de strijd tegen de klimaatverandering. De regering plaats samen met de Nederlandse non-profit SNV organisatie kleine biomassacentrales bij kleinschalige boeren. Daarmee kunnen ze de mest van hun varkens omzetten in energie. Al 250.000 installaties zijn in gebruik genomen, meldt The Asean Post.

Concreet is het de bedoeling dat de boeren de mest van de dieren opslaan in de tanks. Tijdens de opslag komt er methaangas vrij, dat verzameld wordt. Met dat gas kunnen de boeren onder andere hun oven van energie voorzien. Tijdens de verbranding van het methaangas komt er wel CO2 vrij, dat schade aanbrengt aan de ozonlaag, maar tot 21 keer minder dan bij verbrand methaangas.

Inkomen van 4 miljoen mensen

Aan varkensmest is er geen gebrek in Vietnam. Het land produceerde in 2016 29 miljoen ton producten afkomstig van varkensvlees en de varkens zijn goed voor 72,5% van de totale hoeveelheid geproduceerd vlees. Zo'n 4 miljoen mensen die op kleine boerderijen werken zijn afhankelijk van de kweek van de dieren voor hun inkomen. Ondertussen zijn er al op 250.000 locaties kleine biomassacentrales neergezet, en ze missen hun effect niet.

Voor de prijs van 500 tot 1.000 dollar, 430 tot 860 euro, per installatie, neemt de hoeveelheid uitgestoten CO2 per deelnemende boerderij af met 4 tot 8 ton. De methaanverwarming neemt ook de plaats in van de traditionele houtkachels, die micropartikels de lucht insturen en de ruimtes waarin ze staan, vervuilen. Door het methaan uit de mest te halen, houden de boeren bovendien een product over dat heel geschikt om hun gronden opnieuw mee te bemesten of vissen te voederen.