Vandeurzen onderzoekt automatische verhoogde kinderbijslag voor kinderen met handicap

Vandeurzen onderzoekt automatische verhoogde kinderbijslag voor kinderen met handicap

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) onderzoekt hoe kinderen met een handicap automatisch recht krijgen op een verhoogde kinderbijslag. Dat heeft hij vandaag geantwoord op een vraag van CD&V-parlementslid Katrien Schryvers. Zeker één op de tien Vlaamse ouders van kinderen met een handicap vraagt geen extra toeslag op de kinderbijslag aan. Ze denken onterecht dat ze er geen recht op hebben, of haken af door de complexe procedures en lange wachttijden, concluderen onderzoekers van de Universiteit Antwerpen en het Centrum voor Sociaal Beleid (CSB). De ouders mislopen daardoor een bedrag van 80 tot zelfs 500 euro per maand, afhankelijk van de zwaarte van de aandoening.

Volgens minister van Welzijn Jo Vandeurzen biedt de overheveling van de kinderbijslag naar Vlaanderen (start in 2019) kansen om een aantal drempels voor de verhoogde kinderbijslag weg te werken. Daarbij moet het volgens hem de bedoeling zijn om het recht op een verhoogde kinderbijslag automatischer toe te kennen. Vandeurzen suggereert zelf de mogelijkheid van een automatische toekenning via het verslag van het multidisciplinair team of via de Huizen van het Kind. Vandeurzen vindt dat er ook breder moet gekeken dan handicaps alleen. In het huidige model wegen gedrags- en emotionele stoornissen bijvoorbeeld niet zo zwaar door om bepaalde rechten te openen. Ook dat wil de CD&V-minister bekijken.

bron: Belga