Vandeurzen investeert 72 miljoen euro extra in zorggarantie personen met een handicap

Vandeurzen investeert 72 miljoen euro extra in zorggarantie personen met een handicap

De Vlaamse regering maakt in 2018 72 miljoen euro vrij voor de zorggarantie voor personen met een handicap. Dat zegt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen naar aanleiding van de Internationale Dag van Personen met een handicap. De Vlaamse regering zit op koers voor de geplande 330 miljoen euro investeringen in de ondersteuning van personen met een handicap deze legislatuur. Sinds 1 januari 2017 maakte de sector voor personen met een handicap de omslag naar een persoonsvolgende financiering. Dit systeem zorgt ervoor dat personen met een handicap zelf de regie over hun ondersteuning kunnen voeren. Dit jaar zullen naar schatting 1.200 personen met een handicap een persoonsvolgend budget hebben gekregen.

Bij de begrotingsopmaak voor 2018 zette minister van Welzijn Jo Vandeurzen 72 miljoen euro extra opzij voor de ambitie van meer zorggarantie voor personen met een handicap.

De investering past in de ambitie om voor iedereen zorggarantie te bieden. Vandaag zijn er nog steeds ongeveer 750 mensen die in de hoogste prioriteitengroep zitten - vaak mensen met een zware en complexe handicap - en die nog wachten op zorg. Voor die groep wil de regering nog deze regeerperiode een oplossing vinden. "In 2018 maakt Vlaanderen voor hen 16,2 miljoen euro vrij", luidt het.

Ook voor minderjarige personen met een handicap wordt in 2018 8,6 miljoen euro vrijgemaakt.

"De uitbreidingsmiddelen maken het mogelijk om meer mensen te helpen en zorggarantie te bieden aan wie dat het meest dringend nodig heeft. Maar ook de mensen met een minder dringende vraag hebben recht op een perspectief", aldus minister van Welzijn Jo Vandeurzen.

Meer informatie is terug te vinden op: www.vaph.be.

bron: Belga