Vandeurzen geeft 120 gezinnen extra begeleiding

Gezinnen waarin ouders het moeilijk hebben om om te gaan met hun jonge kinderen, kunnen beroep doen op een begeleider die gedurende zes maanden wekelijks langskomt. Zo hopen de gezinsbegeleidingsdiensten te voorkomen dat kinderen ergens anders worden geplaatst. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) maakt daarvoor 500.000 euro vrij, zo schrijft De Standaard en dat wordt bevestigd door het agentschap Jongerenwelzijn.

Gezinsbegeleidingsdiensten in de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen krijgen extra middelen om samen 60 bijkomende begeleidingen te doen, goed voor hulp aan 120 gezinnen per jaar. «Voor de andere regio's blijft het bestaande aanbod gelden, wat niet uitsluit dat er in de toekomst ook daar extra middelen naar toe gaan», klinkt het bij het agentschap Jongerenwelzijn. De extra begeleidingen zijn voorbehouden voor gezinnen met kinderen tot 12 jaar, omdat de noden daar het hoogst zijn.

«Vandeurzen komt met een druppel op een hete plaat», reageert Groen-parlementslid Elke Van den Brandt. Ze verwijst naar cijfers van de minister zelf waarin sprake is van «meer dan 3.000 kinderen die nood hebben aan thuisbegeleiding». «Nu is er geld voor 120 gezinnen, maar wat gaat hij doen met de duizenden anderen?» Groen dringt aan op een «volwaardig actieplan».

Foto AFP / S. De Sakutin