Vandaag overleg over heropstart scholen na paasvakantie

Vandaag overleg over heropstart scholen na paasvakantie

Op 24 maart kondigde het Overlegcomité een paaspauze af. De scholen moesten een week vroeger de deuren sluiten. Er werd toen op het onderwijsoverleg beslist om in de week voor de paasvakantie niet in afstandsonderwijs te voorzien. Kleuterscholen mochten wel openblijven. Dat veroorzaakte echter veel deining, waardoor uiteindelijk ook heel wat kleuterscholen de deuren sloten.

Voltijds contactonderwijs?

Het voornemen was om op maandag 19 april alle scholen volledig te heropenen en 100% contactonderwijs te voorzien voor alle leerlingen. Dat is nog steeds de betrachting, zo viel voor het weekend te horen bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen, al wil de koepel ook de optie openhouden om deeltijds afstandsonderwijs en deeltijds onderwijs op de schoolbanken te voorzien.

Maatregelen

Veel zal afhangen van de inschatting van de virologen aan de hand van de epidemiologische situatie. Vrijdag gaf viroloog Steven Van Gucht in een interview met Belga aan dat hij ervan uitgaat dat de scholen wel degelijk opnieuw de deuren zullen openen. "Er zal wel nog druk gepraat worden over welke maatregelen nog gevolgd zullen moeten worden en of we voor een volledige opening of voor een vorm van hybride onderwijs kiezen", aldus de viroloog. Hij schuift maandag zelf trouwens niet mee aan tafel.

Behalve over de heropening van de scholen, zullen de violen ook gestemd worden over het verloop van het derde trimester. Verder staan de mogelijkheden omtrent het organiseren van meerdaagse schooluitstappen op de agenda.