Vanaf 2020 verplichte inburgering voor nieuwkomers in Brussel

Vanaf 2020 zullen nieuwkomers in Brussel ook verplicht een inburgeringstraject moeten volgen. Het Vlaams Parlement heeft woensdag het licht op groen gezet voor het samenwerkingsakkoord daarover met de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in Brussel. Enkel oppositiepartij Vlaams Belang onthield zich bij de stemming. Over de verplichte inburgering in Brussel is jarenlang gebakkeleid. In Vlaanderen bestaat de verplichte inburgering voor nieuwkomers al veel langer. Nieuwkomers, jonger dan 65 jaar, die nog geen 3 jaar in België verblijven, moeten daarbij een inburgeringstraject te volgen. Het gaat dan om het volgen van een cursus maatschappelijke oriëntatie en een cursus Nederlands. Wie zijn traject met succes heeft afgerond, krijgt een inburgeringsattest.

In het Brussels gewest was er nog geen verplichting om een traject te volgen. Vlaanderen dringt daar wel al jaren op aan. Nu is er een samenwerkingsakkoord.

Concreet zullen nieuwkomers in Brussel zich kunnen richten tot het Vlaams agentschap Inburgering en Integratie of tot de onthaalbureaus van de Franse Gemeenschapscommissie (Cocof). Beide partijen voorzien hiervoor 4.000 plaatsen.

Het zal volgens Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) aan de gemeenten zijn om de nieuwkomers te informeren over de verplichte inburgering en om er ook op toe te zien dat de verplichting wordt nagekomen. "Wanneer nieuwkomers weigeren, kan er een boete opgelegd worden van 100 euro tot maximaal 2.500 euro", aldus Homans.

bron: Belga