Vanaf 1 juli recyclagebijdrage voor nieuwe zonnepanelen in Vlaanderen

Vanaf 1 juli recyclagebijdrage voor nieuwe zonnepanelen in Vlaanderen

Wie in Vlaanderen nieuwe zonnepanelen installeert, moet vanaf 1 juli een recyclagebijdrage van 4 euro per paneel betalen. Dat geld komt terecht in een fonds dat zal worden gebruikt voor de kosteloze inzameling en recyclage van afgedankte zonnepanelen. De milieubeleidsovereenkomst hierover staat in het Staatsblad, zo schrijft De Tijd en bevestigt de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). De regeling die is uitgewerkt is te vergelijken met de terugnameplicht bij elektronische apparaten, zegt Jan Verheyen van OVAM. "Net zoals u bij de aankoop van een televisietoestel of een radio een recyclagebijdrage betaalt komt er vanaf 1 juli een verplichte bijdrage voor zonnepanelen."

De producenten van zonnepanelen hebben een terugnameplicht. Voor de uitvoering hiervan komt er een beheersorganisme. Dat moet zorgen voor voldoende aantal terugnamepunten. Zo moet 90% van de laatste houders of eigenaars zijn afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen kunnen inleveren bij een inzamelpunt binnen een straal van 40 kilometer van zijn woonplaats.

De terugnameplicht geldt voor alle zonnepanelen, ook voor de huidige installaties. Voorwaarde is wel dat ze integraal ingezameld kunnen worden en dus niet al te veel vermengd zijn met andere afvalstoffen.

De milieubijdrage geldt voor nieuwe panelen en moet ervoor zorgen dat de recyclage later, wanneer zonnepanelen in grote mate worden afgedankt, nog steeds gefinancierd kan worden. Het bedrag van de bijdrage is nu vastgelegd op 4 euro, maar het beheersorganisme kan dat elk jaar opnieuw vastleggen.

Zonnepanelen bevatten heel wat kostbare materialen die perfect te recycleren zijn. De overeenkomst bevat ook doelstellingen daarrond. Zo moet, in gewicht, 80 procent van de zonnepanelen een nuttige toepassing kennen. In 2018 moet dat zelfs 85 procent zijn.

bron: Belga