Van Overtveldt: "Veel te vroeg om conclusies te trekken over effecten accijnsverhoging alcohol"

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) vindt het veel te vroeg om nu al conclusies te trekken over het effect van de accijnsverhogingen op alcohol. Dat zegt hij daags nadat sectorfederatie Vinum Et Spiritus hekelde dat de ingreep zijn doel mist, maar de sector wel fors treft. Vinum Et Spiritus besloot uit een vergelijking van de cijfers van januari 2015 en 2016 dat de accijnsverhoging die in november inging nauwelijks meer geld in het laatje brengt voor de staat, omdat mensen tot twintig procent minder alcoholische dranken aankochten. En dat doet de sector pijn, was de boodschap.

Minister Van Overtveldt vindt echter dat de belangengroep geen correcte vergelijkingsbasis gebruikt. Zo wijst hij er op dat heel wat winkels zich hebben voorbereid op de verhoging door net voordien - in oktober - driemaal zoveel alcoholische dranken in de rekken te plaatsen, met het oog op mensen die voor de prijsverhoging nog drank wilden inslaan. "Het is dan ook niet meer dan logisch dat die inverbruikstelling aan het begin van 2016 een pak lager ligt. De uitzonderlijk grote aangelegde voorraden van eind vorig jaar zullen immers nog niet volledig uitgeput zijn", verduidelijkt de N-VA-minister.

Tegelijk werd eind vorig jaar effectief meer alcoholische drank verkocht, vervolgt Van Overtveldt zonder in detail te treden over de cijfers. "De terugval aan het begin van 2016 is dus niet onlogisch."

Een analyse maken op basis van één maand is niet zinvol en geeft een vertekend beeld, besluit de minister. "Voor verdere analyse van de cijfers voor dit jaar is het uiteraard nog veel te vroeg. Die zal pas vanaf de tweede jaarhelft gemaakt kunnen worden."

Van Overtveldt merkt nog op dat de verhoogde accijnzen deel uitmaken van de taxshift, die andere lasten voor burgers en bedrijven deden dalen. En de gebudgetteerde meeropbrengst van 37,5 miljoen euro voor 2015 werd met 39,8 miljoen aan effectieve meeropbrengsten alvast gehaald, luidt het nog.

bron: Belga