Van Overtveldt scherp voor Franstalige deelstaatregeringen: "neem uw verantwoordelijkheid"

Van Overtveldt scherp voor Franstalige deelstaatregeringen: "neem uw verantwoordelijkheid"

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) toonde zich vandaag scherp voor de Waalse en Brusselse regering omdat er geen concrete afspraken gemaakt konden worden over de toekomstige begrotingsinspanningen voor ons land. "Samenwerkingsfederalisme kan voor sommigen blijkbaar alleen werken als ze in alle mogelijke regeringen zitten" zei hij in de Kamer. De verschillende regeringen van ons land slaagden er onlangs niet in een nieuw stabiliteitsplan voor te leggen aan de Europese Commissie. In dat plan moet België uit te doeken doen wie welke inspanningen zal leveren om het afgesproken begrotingstraject te halen. Ons land zou in 2018 opnieuw een begroting met een structureel evenwicht moeten hebben en daarvoor is nog een bijkomende inspanning van minstens vier miljard euro nodig.

De Vlaamse regering heeft al zijn best gedaan, zei Van Overtveldt, want het tekort van de Vlaamse begroting was kleiner dan vooropgesteld. "Ik moet echter vaststellen dat deze ambitie niet gedeeld wordt in de andere entiteiten", zei de N-VA-minister.

Voor Van Overtveldt kunnen de deelstaten de taxshift niet als excuus nemen voor eventuele financiële moeilijkheden. "Het zijn zij die daar nu over klagen die dit systeem van autonomie opgezet hebben binnen de zesde staatshervorming. Het is een gevolg van de keuze om geen echte autonomie te geven", zei hij.

"Bovendien is het globaal beeld voor de regio's genuanceerder dan dat. Een betere competitiviteit en meer mensen aan de slag genereren hogere inkomsten en minder uitgaven, ook voor de regionale en lokale overheden. Buiten deze indirecte effecten heeft men dankzij de indexsprong ook budgettaire ruimte gekregen in het begin van de legislatuur", aldus de minister.

Van Overtveldt riep elke overheid op "haar verantwoordelijkheid" te nemen. "Een begroting in evenwicht is een collectieve verantwoordelijkheid. Wie dit niet aanvaardt, legt de last bij de volgende generaties".

bron: Belga