Van den Heuvel: "Vlaanderen moet blijven inzetten op duurzaam landgebruik"

Van den Heuvel: "Vlaanderen moet blijven inzetten op duurzaam landgebruik"

"We moeten naast het verminderen van onze rechtstreekse broeikasgasuitstoot blijven inzetten op duurzaam landgebruik." Dat zegt Vlaams minister van Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel (CD&V) in een reactie op het klimaatrapport van het IPCC, het VN-panel van klimaatexperten. "In Vlaanderen betekent dit onder andere het verder uitbouwen van een duurzaam landbouwmodel door onder meer te investeren in duurzame en gevarieerde consumptie, de korte keten en het beperken van voedselverliezen." Het klimaatrapport van het IPCC behandelt onderwerpen als verwoestijning, erosie, duurzaam landgebruik en voedselveiligheid. De tekst is opgesteld door 107 wetenschappers uit 52 landen. De onderzoekers waarschuwen voor de stijgende temperaturen boven land, en het bijhorende risico op droogte, bosbranden, ontdooiende permafrost en voedselonzekerheid. Een ander voedingspatroon - minder vlees, minder voedselverspilling -, duurzamere landbouw en minder ontbossing kunnen helpen om de klimaatverandering aan te pakken, klinkt het.

Vlaams minister voor Omgeving en Landbouw Koen Van den Heuvel (CD&V) is het daarmee eens. "We verwelkomen het IPCC-rapport dat belangrijke analyses verschaft over de impact van landgebruik in de wereld in relatie tot het beperken van de temperatuurstijging tot 1,5°C", laat zijn kabinet weten. "De klimaatopwarming laat zich wereldwijd reeds voelen in onze ecosystemen, de degradatie van de permafrost, dessertificatie en heeft ook impact op de voedselzekerheid in de wereld. We moeten daarom naast het verminderen van onze rechtstreekse broeikasgasuitstoot, blijven inzetten op duurzaam landgebruik."

Voor Vlaanderen betekent dat concreet dat er verder moet worden gewerkt aan duurzame landbouw, "onder meer door te investeren in een duurzame en gevarieerde consumptie, de korte keten en het beperken van de voedselverliezen", aldus het kabinet-Van den Heuvel. "Ook moeten we blijven inzetten op het herstel van onze ecosystemen, bijkomende vernatting, bijkomende bebossing en het beperken van het ruimtebeslag."

bron: Belga