Van Achter hekelt gunstige regeling voor gemeenteraad in verdeling afficheborden

Van Achter hekelt gunstige regeling voor gemeenteraad in verdeling afficheborden

"De gemeenteraad van Schaarbeek discrimineert in haar verkiezingsreglement onomwonden de partijen die vandaag niet in de gemeenteraad zetelen", klaagt lijsttrekker en Brussels parlementslid Cieltje Van Achter (N-VA) aan. "Partijen die vandaag al verkozenen hebben, mogen twee weken vroeger hun affiches ophangen en krijgen hiervoor meer aanplakruimte. Er is geen enkele geldige reden om partijen zo verschillend te behandelen. De Schaarbekenaren verdienen beter dan deze zelfbediening." Het reglement over de verdelingsmethode van de verkiezingsborden, dat de gemeenteraad goedkeurde, bepaalt dat verkiezingsaffiches alleen toegelaten zijn op de gemeenteborden. De gemeentediensten plakken de affiches. De zes partijen die momenteel in de gemeenteraad zetelen, mogen al vanaf 3 september affiches laten aanplakken, de andere partijen pas vanaf 17 september. Ook krijgen die zes partijen op de 20 locaties 2 borden voor hun affiches, terwijl de andere partijen waarschijnlijk niet eens op alle locaties een bord zullen hebben.

"Deze verdeling zorgt voor een belangrijke scheeftrekking van de beschikbare ruimte en geeft partijen die vandaag geen verkozenen (in de gemeenteraad) hebben geen evenwaardige kans om hun kandidaten aan de kiezer voor te stellen", stelt Van Achter. "De gemeenteraad trekt zichzelf simpelweg voor en kan vroeger starten met de campagne. Dit zijn bedenkelijke en ondemocratische trucs om de verkiezingen in haar voordeel te sturen", vindt Cieltje Van Achter. Ze vermoedt dat de schrik voor de N-VA er bij de gevestigde partijen goed inzit, dat ze zich "tot dit soort maatregelen moeten verlagen om de noodzakelijke verandering in Schaarbeek tegen te werken".

bron: Belga