Vakbonden in Nederland hebben minste leden sinds 1988

Het aantal Nederlanders dat lid is van een vakbond, is gedaald tot het laagste niveau in meer dan drie decennia. Vooral jongeren laten de vakbond links liggen, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in Nederland. Eind maart telden de vakbonden 1,6 miljoen leden, het laagste aantal sinds 1988. Daarmee waren het er 101.000 minder dan twee jaar eerder, wat neerkomt op een daling van 6 procent. Het sterkst liepen de ledenaantallen terug bij mensen jonger dan 26 jaar. Bij deze leeftijdsgroep nam het aantal vakbondsleden af met 29 procent. Nieuw is de tanende populariteit van vakbonden niet, want hun ledenaantallen vertonen sinds 2009 een dalende lijn. Veel Nederlanders overwegen eenvoudigweg nooit om zich bij een bond aan te sluiten. In een enquête voerde de helft van de ondervraagde niet-vakbondsleden dit als belangrijkste reden op.

Daarnaast meldde 13 procent van de deelnemers aan het onderzoek dat vakbonden geen invloed hebben op hun arbeidsvoorwaarden. In iets mindere mate vonden niet-vakbondsleden de kosten voor het lidmaatschap te hoog of waren ze van mening dat de bonden hun belangen niet goed behartigen.

Volgens vakbond FNV laten de cijfers van het CBS zien dat een groot deel van Nederland dat geen lid is van een vakbond, er nog nooit serieus over heeft nagedacht om lid te worden. "Dat is voor de vakbonden in Nederland nog een heel grote groep om te overtuigen en er is dus nog volop ruimte om te groeien", reageert de bond die nog een kleine 1 miljoen leden telt.

bron: Belga