Vakbonden formuleren antwoord op 26 maart

De drie vakbonden gaan na de consultatie van de eigen instanties en achterban hun antwoord op het ontwerp van loonakkoord formuleren. ACV en ABVV gaan het voorstel "voorleggen", klinkt het. ACLVB gaat het akkoord "verdedigen". Na een marathonvergadering van 20 uur kwam er witte rook uit de schouw. Het ontwerpakkoord van de sociale partners binnen de Groep van 10 voorziet onder meer in een stijging van de lonen dit en volgend jaar met maximaal 1,1 procent bovenop de index. Inclusief de index betekent dit dus dat er 4,54 procent opslag komt dit en volgend jaar samen.

De vakbonden gaan nu terugkoppelen met de basis. Bij de christelijke vakbond komt deze ochtend zoals steeds het nationaal bestuur samen. De tekst gaat nu naar alle ACV-geledingen. Die bevraging moet uitmonden in een algemene raad op 26 maart. "Vandaag wordt er niets beslist", klinkt het. Voorzitter Marc Leemans legt het akkoord voor.

Idem bij de socialistische vakbond ABVV. Hier komt zoals voorzien het federaal bureau, de algemene leiding van de vakbond, samen met voorzitter Robert Vertenueil. De teksten gaan daarna naar de afdelingen. "Op 26 maart moet een officeel antwoord komen van het ABVV." Dat komt het federaal comité samen, de instantie die het algemeen bestuur vormt en een 8-tal keer per jaar verzamelen blaast.

De liberale vakbond zal het akkoord niet enkel voorleggen, maar ook "verdedigen". Bij het ACLVB zit nu een uitvoerend comité met voorzitter Mario Coppens samen. "Op een nationaal comité op 26 maart moeten de afgevaardigden zich uitspreken." Het gaat om een 200-tal afgevaardigden.

De toplui van vakbonden en werkgevers lichten om 14 uur het ontwerpakkoord toe aan de regering.

bron: Belga