Vaccinstrategie bekendgemaakt: "Eerst bewoners en personeel woonzorgcentra"

Vaccinstrategie bekendgemaakt: "Eerst bewoners en personeel woonzorgcentra"

Dirk Ramaekers, hoofd van de taskforce vaccinatie, maakte  duidelijk dat volgens de huidige timing de meerderheid van de bevolking niet zal gevaccineerd zijn voor de zomer.

Zoals verwacht wordt er prioriteit gegeven aan de zorgberoepen, met de woonzorgcentra voorop. Het gaat om 150.000 bewoners en 60.000 personeelsleden. Na de wzc's komen de collectieve zorginstellingen en hun vrijwilligers aan bod. Daarna is het aan de zorgverleners in de ziekenhuizen en in de eerstelijnsgezondheidszorg. Tussen die twee wordt geen onderscheid gemaakt. Na hen komt het niet-medische personeel van de ziekenhuizen en de zorginstellingen aan de beurt

In een vierde grote fase is het aan de 65-plussers, gevolgd door de 45- tot 65-jarigen met onderliggende gezondheidsproblemen.

De volgende reeks vaccins gaat naar personen met een belangrijke sociale of economische functie. Wat dat precies betekent, moet de komende weken nog worden vastgelegd.

Vaccinatiecentra

De vaccins voor de gezondheidsberoepen zullen worden toegediend in de woonzorgcentra en de ziekenhuizen zelf. Dit zal wellicht de eerste twee maanden van het jaar in beslag nemen. Pas wanneer de inenting van de 65-plussers start, wordt er gebruik gemaakt van vaccinatiecentra, wellicht de gebouwen die nu als triagecentra worden ingezet. Daarna, bij de uitrol naar de brede bevolking, zullen er ook vaccins worden toegediend door de huisartsen en mogelijk ook in de scholen.

De strategie die donderdag werd uitgetekend, staat niet in steen gebeiteld, maakte coronacommissaris Pedro Facon duidelijk. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat een bepaald vaccin beter werkt bij de ene bevolkingsgroep dan bij de andere. In dat geval wordt er bijgestuurd.