Universiteiten vragen studenten om contacten te beperken: "De wereld op zijn kop"

Universiteiten vragen studenten om contacten te beperken: "De wereld op zijn kop"

Van de Walle gaat daarmee in tegen de beslissing die de nationale veiligheidsraad woensdag heeft gecommuniceerd, waarover hij «ontgoocheld» is. Er ontbreekt een langetermijnvisie en een langverwacht systeem dat helder aangeeft in welke fase van de pandemie we zitten, en daar dan zeer concrete maatregelen aan vastknoopt. Het is niet het goede moment om te versoepelen, bijvoorbeeld via de regeling voor nauwe fysieke contacten of quarantaine na internationale verplaatsingen. «Het is een beetje de wereld op zijn kop», zegt Van de Walle. «De cijfers evolueren heel snel in negatieve zin.»

Ouders en grootouders

Van de Walle laat er geen twijfel over bestaan en roept op tot voorzichtigheid, zeker nu het virus zich in snel tempo verspreidt onder jongeren. «We gaan ook oproepen om wanneer men naar huis gaat en in contact komt met oudere generaties - hetzij ouders of grootouders - die contacten op een zeer veilige manier te laten doorgaan», aldus Van de Walle. «Met inachtname van de anderhalve meter afstand.»

De oproep is unaniem onderschreven door experten van het UZ Gent en de decaan van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. De rector hoopt dat de federale overheid en de nationale veiligheidsraad toelichting geven bij de manier waarop bepaalde beslissingen tot stand zijn gekomen. «Die transparantie is absoluut noodzakelijk.» Hij pleit ook voor een veel sterkere wetenschappelijke stem binnen het adviesorgaan Celeval.

UAntwerpen en KU Leuven

Eerder hadden ook de UAntwerpen en de UHasselt hun studenten opgeroepen om de versoepeling tot vijf contacten niet te volgen. De KU Leuven heeft haar medewerkers en studenten opgeroepen om meer dan ooit de preventieve coronamaatregelen na te leven en voorzichtigheid aan de dag te leggen. «Dit is niet het moment om daar ook maar enige versoepeling in te brengen», zegt rector Luc Sels.