Universiteiten en hogescholen sluiten amper studenten uit

De laatste vijf jaar zijn er aan de Vlaamse universiteiten zes studenten uitgesloten, aan de hogescholen zijn er dat 15. Dat blijkt uit cijfers die minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) via haar regeringscommissarissen heeft opgevraagd bij de onderwijsinstellingen. Ook de schorsingen zijn beperkt tot 11 voor de universiteiten en evenveel voor de hogescholen. De cijfers staan vandaag in Het Belang van Limburg. Crevits heeft ze verzameld op een vraag van Vlaams parlementslid Chris Janssens (Vlaams Belang). Aanleiding was de uitsluiting van Dries Van Langenhove, oprichter van de rechts-radicale groep Schild & Vrienden, na de ophefmakende Pano-reportage.

Meestal gaat er aan uitsluiting een tuchtprocedure vooraf. In de laatste vijf jaar zijn er aan de universiteiten 61 tuchtprocedures opgestart die geleid hebben tot zes uitsluitingen, aan de hogescholen waren er dat 104 voor uiteindelijk 15 uitsluitingen. "De redenen zijn divers: examenfraude, zedenfeiten, schriftvervalsing, geweld op de campus, het verstoren van activiteiten of het niet naleven van afspraken", zegt Janssens in de krant.

bron: Belga