Unicef België organiseert van 17 tot 23 november kinderrechtenweek

Unicef België organiseert van 17 tot 23 november kinderrechtenweek

Naar aanleiding van de 30ste verjaardag van het Kinderrechtenverdrag organiseert Unicef België van 17 tot 23 november de kinderrechtenweek. Tijdens deze week plant de organisatie een reeks activiteiten om de verjaardag en het belang van het verdrag voor het welzijn van elk kind onder de aandacht te brengen. Sinds de ondertekening van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind op 20 november 1989 is er heel wat vooruitgang geboekt ten gunste van kinderen, benadrukt Philippe Henon van Unicef. "Gezondheid, onderwijs, bescherming, burgerrechten... de levenskwaliteit van miljoenen kinderen is verbeterd door de uitvoering en de geleidelijke verwezenlijking van de rechten van kinderen. Meer dan ooit worden kinderen over de hele wereld erkend als individuele houders van rechten die inherent zijn aan de menselijke waardigheid."

Toch worden door armoede, ongelijkheid, discriminatie en uitsluiting miljoenen kinderen jaarlijks hun rechten ontzegd. "Dagelijks sterven nog steeds 15.000 kinderen onder de 5 jaar, vaak door ziekten en oorzaken die kunnen behandeld of voorkomen worden. Kinderarbeid, kindhuwelijken en inlijving van kinderen als kindsoldaat blijven de gezondheid en de toekomst van vele duizenden kinderen bedreigen. Hoewel het aantal kinderen dat op school zit hoger is dan ooit, wordt de doelstelling om hen kwaliteitsvol onderwijs te bieden, niet gehaald", legt Henon uit.

De lijst van uitdagingen op het vlak van kinderrechten blijft volgens Unicef lang. "Bovendien zijn de kinderen van gisteren niet die van vandaag. In de drie decennia nadat het Verdrag inzake de Rechten van het Kind werd aangenomen is de wereld verder geëvolueerd. De kinderen van vandaag, staan voor een hele reeks wereldwijde uitdagingen en transformaties die hun ouders zich nooit hadden kunnen inbeelden. Het klimaat verandert spectaculair. De ongelijkheid wordt groter. Technologie verandert de manier waarop we de wereld zien. En meer gezinnen migreren dan ooit tevoren", aldus Henon.

Tijdens de kinderrechtenweek staan tal van activiteiten gepland, in onder meer Plopsaland, aan Manneken Pis in Brussel en in het Europees Parlement.

bron: Belga