Unequal Pay Day: "Vanaf vandaag werken vrouwen in Europa gratis"

Unequal Pay Day: "Vanaf vandaag werken vrouwen in Europa gratis"

De organisatie voert maandag samen met PES Women een 'Out of office'-campagne. Wie mailt naar een werkneemster van zij-kant of één van de Europese zusterorganisaties, krijgt een automatisch afwezigheidsbericht met daarin de boodschap dat ze voor de rest van het jaar afwezig is. Vragen mogen doorgestuurd worden naar mannelijke collega's.

België

Volgens de jongste gegevens van de federale overheidsdienst Economie bedroeg de loonkloof tussen vrouwen en mannen in de privésector in België 20% in 2016, als rekening wordt gehouden met de gemiddelde brutomaandlonen van voltijds en deeltijds werkenden. In ons land valt Unequal Pay Day dus al op 20 oktober, preciseert de mededeling.

Loopbaankloof

De loonkloof blijkt volgens zij-kant in veel gevallen eigenlijk een loopbaankloof te zijn. Zo werken vrouwen vaker dan mannen deeltijds, houden ze zich meer met de opvoeding van de kinderen bezig, nemen ze vaker zorgverlof op en botsen ze vaker op het glazen plafond. Om de kloof te dichten stelt de organisatie onder meer een collectieve arbeidsduurvermindering voor tot bijvoorbeeld een dertigurige werkweek, die zowel vrouwen als mannen de kans zou geven een carrière uit te bouwen én tijd te maken voor zorgtaken.