Unequal Pay Day: vanaf 4 november werken vrouwen gratis

Unequal Pay Day: vanaf 4 november werken vrouwen gratis

Voor het eerst wordt in ons land een Unequal Pay Day gehouden.. Op die dag, dit jaar op 4 november, beginnen heel wat vrouwen als het ware gratis te werken door de loonkloof die er is tussen mannen en vrouwen. Die ligt in Europa op 16%, en in België zelfs op 24%.

Unequal Pay Day is de tegenhanger van Equal Pay Day, in het voorjaar. Dat is de dag waarop vrouwen hebben verdiend wat mannen aan het eind van het vorige jaar al hadden verdiend.

Loonkloofwet

Initiatiefnemers zij-kant, de progressieve vrouwenbeweging, en PES Women, de vrouwenorganisatie van de Europese sociaaldemcraten, ijveren voor een recht op voltijds werk voor vrouwen, wijzen erop dat kinderen een gedeelde verantwoordelijkheid zijn voor mannen en vrouwen en willen quota voor meer vrouwen in directiefuncties. Daarnaast vragen ze de toepassing van de loonkloofwet van 22 april 2012 af te dwingen.

De boodschap van Unequal Pay Day is duidelijk: heel wat taken binnen gezin en familie kunnen perfect door mannen worden uitgevoerd, maar toch komen ze vaak op de schouders van vrouwen terecht en daar moet verandering in komen, want vrouwen dragen de gevolgen ervan mee voor de rest van hun loopbaan.

Corona

De COVID-19-pandemie heeft deze ongelijke vrouw-man-verdeling nog eens op scherp gesteld toen het ouderschapsverlof in het leven werd geroepen. Van het gemiddeld aantal gebruikers over deze periode was 69% een vrouw (18.141) en 31% een man (7.987). De grootste groep gebruikers was tussen 30 en 45 jaar, en heeft dus jonge kinderen.

Daarnaast zijn er ook veel vrouwen voor wie thuiswerk simpelweg geen optie is. Statbel publiceerde cijfers over de lonen van een aantal essentiële beroepen die het land overeind hebben gehouden tijdens de eerste golf. In deze beroepen zijn vrouwen oververtegenwoordigd, denk maar aan het personeel in de gezondheidszorg, de supermarkten en voedingswinkels, kinderdagverblijven, schoonmaak... Bovendien blijkt dat zorgkundigen bijna 30% minder verdienen dan het loon van de gemiddelde Belg.

Helemaal onderaan de loonladder bungelen de verzorgers in kinderdagverblijven en crèches (hier is 98% een vrouw). Zij verdienen 2.317 euro bruto per maand, op voorwaarde dat ze voltijds werken, wat vaak niet het geval is.