Uitwijzing Albanees gezin tijdens schooljaar - "Uitwijzing kinderen is ernstige schending van het Verdrag voor de Rechten van het kind"

Het Albanees gezin dat donderdagochtend vroeg uit bed werd gelicht door de politie en werd overgebracht naar een opvangcentrum voor repatriëring, is het zoveelste geval van uitwijzing van kinderen die al jaren thuis zijn in Vlaanderen. Dat meldt de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vrijdagavond. De organisatie vraagt dat uitwijzing van kinderen die hier al jaren geworteld zijn en geen enkele band hebben met hun zogezegd thuisland, onmogelijk wordt. "De uitwijzing van dit gezin met 3 kinderen die al heel hun leven school lopen in Vlaanderen, beroert net als bij andere recente gevallen, ernstig de gemoederen", zegt Carolien Patyn, coördinator van de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen. "Buren, vrienden en leerkrachten uiten hun onmacht en onbegrip. Vrijheidsberoving, uitwijzing en overplaatsing hebben een ingrijpende negatieve impact op het welzijn en de ontwikkeling van kinderen."

De terechte en opvallende maatschappelijke verontwaardiging en solidariteit hierover staat recht tegenover een steeds repressiever overheidsoptreden inzake vluchtelingen en migrantengezinnen. De Kinderrechtencoalitie Vlaanderen, een netwerk van 27 middenveldorganisaties, dringt aan op een alternatief.

De Kinderrechtencoalitie Vlaanderen dient op 1 maart 2018 haar "alternatief rapport" in bij het VN -Comité voor de rechten van het kind in Genève. Dat rapport schetst de pijnpunten in het naleven van het Verdrag voor de Rechten van het Kind, waarvoor ook ons land zich moet verantwoorden.

bron: Belga