"Uitvoering beslissingen crisiscentrum moet absoluut beter"

"Uitvoering beslissingen crisiscentrum moet absoluut beter"

Het eerste resultaat van de onderzoekscommissie naar de aanslagen lijkt een feit. Er moet zo snel mogelijk een extra cel komen voor de uitvoering van de beslissingen van het federale crisiscentrum. "De lijnen zijn nu veel te lang, er gaat tijd verloren", klinkt het op zowat alle banken. De sluiting van het Brusselse metronet heeft het manco duidelijk blootgelegd. Er schort wat met de uitvoering van de maatregelen die ministers en toplui van de veiligheidsdiensten op crisismomenten treffen in het crisiscentrum. Op 22 maart viel de beslissing om de metro te sluiten om 8.52 uur, maar het bevel bereikte het terrein pas om 9.23 uur.

Zelfs al was de ontploffing in station Maalbeek hoogstwaarschijnlijk onvermijdelijk, toch is dat problematisch lang. Daar lijkt zowat iedereen in de onderzoekscommissie het over eens. Topman Alain Lefèvre van het crisiscentrum onderstreepte vandaag dat de uitvoering bij de verschillende diensten aan tafel ligt. Voor de opvolging van de uitvoering heeft het crisiscentrum echt de middelen niet.

Dat moet dus beter. Een voorstel van experts Willy Bruggeman en Dirk Van Daele lijkt alvast breed gedragen. Zij pleiten voor een nieuwe cel die de operationele leiding moet krijgen tijdens de federale fase van het rampenplan, zoals die nu al bestaat in de provinciale fase. Niet om beslissingen te nemen, maar voor de coördinatie en de uitvoering van de acties op het terrein.

"Een aparte cel die zorgt voor een snelle uitvoering van de beslissingen, zonder dat men moet passeren via welke instantie dan ook", zo verwoordde commissievoorzitter Patrick Dewael het. "Dat lijkt me niet zomaar een klein verbeterpunt. Het is zo evident dat ik het graag op zo kort mogelijke termijn gerealiseerd zou zien."

Absoluut, beaamt men op de andere banken. "Anders zit je beslissingen te nemen in het luchtledige", zo verwoordde CD&V'er Servais Verherstraeten het. "De lijnen zijn veel te lang", knikt ook N-VA-collega Christoph D'Haese. "Het coördinerende moet het coördinerende blijven, maar een autonoom orgaan is nodig dat de beslissingen uitvoert."

bron: Belga